Д-р Куку

Д-р Куку или Ива Лапатова – Научният интерес на д-р Куку е в областта на смехо и психо терапията. Който е преминал през „лечението“ на д-р Куку, се е смял от сърце, но не защото д-р Куку е „тралю – лялю“, а защото е професионалист в областта си.