Д-р Пипи

Д-р Пипи или Янита Кирова – Познанията на д-р Пипи са в областта на магията и чрез илюзията тя постига космически резултати в лечението на всички пациенти.