„Пантомимата – език без граници“

В проекта участваха деца със слухови проблеми, посещаващи Академия „Анди и Ая“ и чуващи деца от Школа за пластически театър „Училище за щастие“.

Проектът „Пантомимата – език без граници“ представлява съвместно обучение по пантомима на чуващи деца и деца от глухата общност и пантомимен спектакъл, в който споделиха пред публика своите вълнения, проблеми и интереси чрез средствата на нямото изкуство.

Слухът и речта са едни от основните средства за опознаване на околната действителност и за натрупване на социален опит. Затова техните нарушения се отразяват неблагоприятно върху познавателната дейност и поведението на детето. Статистиката посочва, че около 8000 деца и младежи годишно са със слухова загуба. Важно е да се подчертае, че тези нарушения не са умствено изоставяне, но се свързват с проблеми в комуникирането и интеграцията. Когато са лишени от възможността да общуват пълноценно, да задават своите въпроси и да бъдат разбирани, децата стават раздразнителни, неуверени в себе си и емоционално лабилни. Всяко дете има право да бъде щастливо, свободно да споделя мислите си и вълненията, но не всички могат да го правят. Всяко дете има право да бъде разбирано и харесвано от своите връстници и от обществото, в което живее. Но това се случва трудно при деца със слухови проблеми.

Проектът се реализира октомври месец 2019 г.

Идея и сценарий: Симона Тодорова

Костюмография: Нина Станева

Участват: Деца от Школа за пластически театър „Училище за щастие“ и деца от Академия „Анди и Ая“

Жестов преводач: Даринка Борисова

Без ограничения във възрастта

 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Столична програма „Социални иновации“.

С медийната подкрепа на Дарик Радио.