Сдружение Метаморфози

През 2015 г. група студенти се събират, подтиквани от любовта си към театъра и хората, и създават Сдружение „Метаморфози“. Сдружението е неправителствена организация, извършваща общественополезна дейност.

Проектите и спечелените конкурси на Сдружение „Метаморфози“ може да видите на:

Мисия и основни цели на Сдружението са:

  • да насърчава, развива и подпомага културната и образователната дейност, да

повишава обществения интерес към културния живот;

  • да насърчава и развива невербалните театрални форми;
  • да повишава качеството на живот на деца, младежи и възрастни в лечебни

заведения и санаториуми чрез средствата на културата и изкуството;

  • да подпомага за развитието и популяризирането на нови съвременни форми на

изкуство.