Дарете

Ако искате да подкрепите дейността на сдружение „Метаморфози“, моля дарете!

Сдружение „Метаморфози“

Банка:

Първа инвестиционна банка

IBAN:

BG71FINV91501216744926