Slide

Арт Метаморфози

„Тегли духът ми да пея как в нови тела се превръщат

формите. О, богове – та нали ги превръщате вие …“

(Овидий, 8)

Новини

Ако искате да подкрепите дейността на сдружение "Метаморфози", моля

Видеа